Dostupni kursevi

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilački...
Kurs

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Kurs

Taktika gasenja požara

Taktika gasenja požara

Kurs

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Kurs

Mitovi o katastrofama

Mitovi o katastrofama

Kurs

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Kurs

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Kurs

Uloga policije u katastrofama

Uloga policije u katastrofama

Kurs

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Kurs

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Kurs

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Kurs

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Kurs

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Kurs

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Kurs

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Kurs

Industrijske katastrofe

Industrijske katastrofe

Kurs

Nuklearne i radiološke katastrofe

Nuklearne i radiološke katastrofe

Kurs

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Kurs

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Kurs

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Kurs

Suše kao prirodne katastrofe

Suše kao prirodne katastrofe

Kurs

Olujno-gradonosne pojave

Olujno-gradonosne pojave

Kurs

Lavine kao katastrofe

Lavine kao katastrofe

Kurs

Klizišta kao katastrofe

Klizišta kao katastrofe

Kurs

Zemljotresi kao katastrofe

Zemljotresi kao katastrofe

Kurs

Cunami kao katastrofa

Cunami kao katastrofa

Kurs

Poplave kao prirodne katastrofe

Poplave kao prirodne katastrofe

Kurs

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Kurs

Informacioni sistemi u katastrofama

Informacioni sistemi u katastrofama

Kurs

Oporavak od katastrofa

Oporavak od katastrofa

Kurs

Odgovor na rizike od katastrofa

Odgovor na rizike od katastrofa

Kurs

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Kurs

Otpornost na katastrofe

Otpornost na katastrofe

Kurs

Ugroženost od katastrofa

Ugroženost od katastrofa

Kurs

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Kurs

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Kurs

Pripremljenost za katastrofe

Pripremljenost za katastrofe

Kurs

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Kurs

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Kurs

Metodologija istraživanja katastrofa

Metodologija istraživanja katastrofa

Imajući u vidu određene svetske trendove, katastrofe će i dalje bi...
Kurs

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Sve naučne teorije koje se mogu upotrebiti za istraživanje katastro...
Kurs