Available courses

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilački...
Course

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Course

Taktika gasenja požara

Taktika gasenja požara

Course

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Course

Mitovi o katastrofama

Mitovi o katastrofama

Course

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Course

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Course

Uloga policije u katastrofama

Uloga policije u katastrofama

Course

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Course

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Course

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Course

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Course

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Course

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Course

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Course

Industrijske katastrofe

Industrijske katastrofe

Course

Nuklearne i radiološke katastrofe

Nuklearne i radiološke katastrofe

Course

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Course

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Course

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Course

Suše kao prirodne katastrofe

Suše kao prirodne katastrofe

Course

Olujno-gradonosne pojave

Olujno-gradonosne pojave

Course

Lavine kao katastrofe

Lavine kao katastrofe

Course

Klizišta kao katastrofe

Klizišta kao katastrofe

Course

Zemljotresi kao katastrofe

Zemljotresi kao katastrofe

Course

Cunami kao katastrofa

Cunami kao katastrofa

Course

Poplave kao prirodne katastrofe

Poplave kao prirodne katastrofe

Course

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Course

Informacioni sistemi u katastrofama

Informacioni sistemi u katastrofama

Course

Oporavak od katastrofa

Oporavak od katastrofa

Course

Odgovor na rizike od katastrofa

Odgovor na rizike od katastrofa

Course

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Course

Otpornost na katastrofe

Otpornost na katastrofe

Course

Ugroženost od katastrofa

Ugroženost od katastrofa

Course

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Course

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Course

Pripremljenost za katastrofe

Pripremljenost za katastrofe

Course

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Course

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Course

Metodologija istraživanja katastrofa

Metodologija istraživanja katastrofa

Imajući u vidu određene svetske trendove, katastrofe će i dalje bi...
Course

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Sve naučne teorije koje se mogu upotrebiti za istraživanje katastro...
Course