Cours disponibles

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilački...
Cours

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Cours

Taktika gasenja požara

Taktika gasenja požara

Cours

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Cours

Mitovi o katastrofama

Mitovi o katastrofama

Cours

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Cours

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Cours

Uloga policije u katastrofama

Uloga policije u katastrofama

Cours

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Cours

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Cours

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Cours

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Cours

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Cours

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Cours

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Cours

Industrijske katastrofe

Industrijske katastrofe

Cours

Nuklearne i radiološke katastrofe

Nuklearne i radiološke katastrofe

Cours

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Cours

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Cours

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Cours

Suše kao prirodne katastrofe

Suše kao prirodne katastrofe

Cours

Olujno-gradonosne pojave

Olujno-gradonosne pojave

Cours

Lavine kao katastrofe

Lavine kao katastrofe

Cours

Klizišta kao katastrofe

Klizišta kao katastrofe

Cours

Zemljotresi kao katastrofe

Zemljotresi kao katastrofe

Cours

Cunami kao katastrofa

Cunami kao katastrofa

Cours

Poplave kao prirodne katastrofe

Poplave kao prirodne katastrofe

Cours

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Cours

Informacioni sistemi u katastrofama

Informacioni sistemi u katastrofama

Cours

Oporavak od katastrofa

Oporavak od katastrofa

Cours

Odgovor na rizike od katastrofa

Odgovor na rizike od katastrofa

Cours

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Cours

Otpornost na katastrofe

Otpornost na katastrofe

Cours

Ugroženost od katastrofa

Ugroženost od katastrofa

Cours

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Cours

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Cours

Pripremljenost za katastrofe

Pripremljenost za katastrofe

Cours

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Cours

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Cours

Metodologija istraživanja katastrofa

Metodologija istraživanja katastrofa

Imajući u vidu određene svetske trendove, katastrofe će i dalje bi...
Cours

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Sve naučne teorije koje se mogu upotrebiti za istraživanje katastro...
Cours