Доступные курсы

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Uloga policije u prirodnim katastrofama

Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilački...
Курс

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Zaštitna oprema pripadnika intervento-spasilačkih službi

Курс

Taktika gasenja požara

Taktika gasenja požara

Курс

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Uloga osiguranja u smanjenju rizika od katastrofa

Курс

Mitovi o katastrofama

Mitovi o katastrofama

Курс

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Uloga vojske u vanrednim situacijama

Курс

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Rukovodjenje u vanrednim situacijama

Курс

Uloga policije u katastrofama

Uloga policije u katastrofama

Курс

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Vulkanske erupcije kao prirodne katastrofe

Курс

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Medjunarodne skale intenziteta opasnosti

Курс

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Teroristički napadi upotrebom eksploziva

Курс

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Radiološki terorizam kao antropogena katastrofa

Курс

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Nuklearni terorizam kao antropogena katastrofa

Курс

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Biološki terorizam kao antropogena katastrofa

Курс

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Hemijski terorizam kao antropogena katastrofa

Курс

Industrijske katastrofe

Industrijske katastrofe

Курс

Nuklearne i radiološke katastrofe

Nuklearne i radiološke katastrofe

Курс

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Šumski požari kao prirodne katastrofe

Курс

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Epidemije, epizootije i epifitonoze kao prirodne katastrofe

Курс

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Ekstremno visoke i niske temperature kao prirodne katastrofe

Курс

Suše kao prirodne katastrofe

Suše kao prirodne katastrofe

Курс

Olujno-gradonosne pojave

Olujno-gradonosne pojave

Курс

Lavine kao katastrofe

Lavine kao katastrofe

Курс

Klizišta kao katastrofe

Klizišta kao katastrofe

Курс

Zemljotresi kao katastrofe

Zemljotresi kao katastrofe

Курс

Cunami kao katastrofa

Cunami kao katastrofa

Курс

Poplave kao prirodne katastrofe

Poplave kao prirodne katastrofe

Курс

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Medjunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Курс

Informacioni sistemi u katastrofama

Informacioni sistemi u katastrofama

Курс

Oporavak od katastrofa

Oporavak od katastrofa

Курс

Odgovor na rizike od katastrofa

Odgovor na rizike od katastrofa

Курс

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Prevencija i ublažavanje rizika od katastrofa

Курс

Otpornost na katastrofe

Otpornost na katastrofe

Курс

Ugroženost od katastrofa

Ugroženost od katastrofa

Курс

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

Курс

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Propisi iz oblasti vanrednih situacija

Курс

Pripremljenost za katastrofe

Pripremljenost za katastrofe

Курс

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Курс

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Upravljanje u nuklearnim katastrofama

Курс

Metodologija istraživanja katastrofa

Metodologija istraživanja katastrofa

Imajući u vidu određene svetske trendove, katastrofe će i dalje bi...
Курс

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Teorijski okvir izučavanja katastrofe

Sve naučne teorije koje se mogu upotrebiti za istraživanje katastro...
Курс