Policija predstavlja jednu od najznačajnijih interventno-spasilačkih službi koja ima krucijalnu ulogu u prirodnim katastrofama. Svakako, karakteristike i obim njene uloge zavise od mnogobrojnih faktora kao što su vrsta, obim, intenzitet, faza i posledice prirodne katastrofe, stepen obučenosti policijskih službenika, postojanje planova i resursa za postupanje policije u takvim situacijama, itd. Ipak, o ulozi policije u prirodnim katastrofama postoji veoma oskudna literatura, pa se na neki način olako može zaklјučiti da je njena uloga i značaj u takvim situacijama donekle i marginalizovana. Upravo stoga, u okviru kursa elaboriraju se zadaci i organizacija policije u različitim fazama nastajanja prirodne katastrofe. Na sveobuhvatan način, izlaže se teorijski model odgovora na prirodne katastrofe od strane policije, koji opisuje prioritete stanovnika pogođene zajednice sa ciljem identifikacije najoptimalnije strategije policijskog reagovanja u svakoj od tih faza katastrofe. Iznose se jasne  smernice i preporuke za unapređenje rada policije u prirodnim katastrofama. Sadržaj kursa kreiran je na osnovu sledećih naučnih radova: Cvetković, V. (2014). Uloga policije u prirodnim katastrofama. Elementarne nepogode i vanredne situacije (pp. 215-243). Beograd: Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija; Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe - Police and natural disaster. Beograd: Zadužbina Andrejević; Mlađan, D., & Cvetković, V. (2012). Police deployment in emergency situations. Paper presented at the International scientific conference Archibald Reiss days.